मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान नेपाल अन्तर्गत मुख्य कार्यालय लगायत सबै शैक्षिक कार्यक्रमहरु भोलि २०७८/०९/१५ गतेको दिन बन्द रहने यही सूचनाबाट जानकारी गराइन्छ ।